Bierzmowanie

Do czego zobowiązany jest kandydat do bierzmowania?Do przyjęcia sakramentu Bierzmowania kandydat zobowiązany jest:- realizować przygotowany materiał.- uczestniczyć w spotkaniach, mszy świętej, spowiedzi sakramentalnej oraz pomyślnie zdać egzamin wiedzy r ...

Chrzest

Czym jest chrzest święty?Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i o ...

sakramenty

Sakramenty święte

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK): 1131 Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, ...

duchowa adopcja

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabic ...

DSC_0455

Franciszkanie Maryi

Franciszkanie Maryi są obecni w 31 krajach świata, w 160 diecezjach. W Polsce są obecni w diecezjach pelplińskiej i toruńskiej. W naszej parafii wspólnota ta działa od kilku lat. Założycielem stowarzyszenia jest ks. Santiago Martin, proboszcz jed ...

caritas

Caritas

W naszej parafii działa zarówno Szkolne Koło Caritas jak i Parafialny Zespół Caritas, które są kościelnymi organizacjami charytatywnymi włączającymi się w dzieła proponowane przez Caritas Polska i Caritas Diecezji Pelplińskiej. Celem Caritas jest ...