Parafia pw. Chrystusa Króla

w Kołczygłowach

Parafia pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach

 

Bal Wszystkich Świętych

Stanowisko Kościoła wobec obchodów „święta Halloween”

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry,

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, której liturgiczne obchody przypominają nam chrześcijańskie powołanie do świętości. Ze względu na postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu, w środowisku szkolnym i w społecznościach lokalnych z okazji tzw. „święta Halloween” pragnę przypomnieć fakty dotyczące tego obchodu oraz stosowną naukę Kościoła.

 

Korzenie „Halloween” sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Autor „Biblii Szatana” i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie. Kościół ostrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Nauczanie to znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (p. 2116 i 2117), w dokumencie Stolicy Apostolskiej „Jezus Chrystus dawcą wody żywej” (Watykan, 3 lutego 2003 r.), w Nocie Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii (Florencja, 1 czerwca 1994 r.) oraz w zwyczajnym nauczaniu biskupów.

 

Wdrażanie dzieci, młodzieży i części dorosłych w przyzwolenie na praktyki okultystyczne, choćby pod pozorem zabawy („przekupywanie duchów”) należy w świetle powyższych faktów uznać za niezgodne z nauką Kościoła. Pogańskie w swojej istocie obchody wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych praktykowane przez ludzi uznających się za chrześcijan zubażają ich duchowo. Odwraca się uwagę od naśladowania świętych i błogosławionych, a skłania się do przyjęcia zbanalizowanej wizji świata nadprzyrodzonego.

 

Na owocne przeżywanie Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego z serca wszystkim błogosławię,

 

+ Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup Metropolita Gdański

Znak: III d 2 - 34/2010

 

Halloween jest przejawem okultyzmu i jest to święto antychrześcijańskie. Promuje ono strach i śmierć. Rodzice powinni być tego w pełni świadomi - pisze "L'Osservatore Romano".

 

Pochodzenie Hallowen:

Korzenie Halloween siegają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga smierci. tę pogańską tradycje w II połowie XX wieku zawłaszczają sataniści, którzy noc z 31 października na 1 listopada uważają za swoje największe świeto w roku. Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym własnie czasie.

 

Współczesne Halloween w Polsce:

Pewnie niewielu rodziców wie, że zbieranie słodyczy przez dzieci wywodzi się z pogańskich zabobonów, według których, aby nie rozzłościć złych duchów, powinno sie przygotować na ten dzień wiele rarytasów.

niewinna zaś z pozoru wydrążona dynia jest z kolei pozostałością po pogańskim zwyczaju rzeźbienia wizerunku demonów, których rola było odstraszanie wszelkich nieszczęść. To równiez ówczesny symbol potępionych dusz. Warto tutaj dodać, że zarówno podświetlona dynia, jak i czaszka, którymi tak chętnie ozdabiane są domy podczas Halloween, w przesżłości były symbolami czcicieli szatana.

W tym czasie dzieci przebieraja się za smierć, duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, gobliny, zombie, sowy, wampiry, duchy, demony czy za samego diabła. Znaczna część tych postaci to symbole szatana i jego pomocników.

 

Dlaczego zabawa w Halloween jest NIEBEZPIECZNA?

Nawet jeśłi Halloween jest przez nas traktowane jako zabawa, rzeczywistośc duchowa (złe duchy, demony) widzą ludzkie zaangażowanie wyrażone w pewnych znakach, symbolach, gestach i czynach. Oznacza to, że dochodzi do pewnego otwarcia - inicjacji na określony duchowy świat. Praktyka wielu egzorcystów pokazuje, że nawet nieświadoma zabawa w wywoływanie duchów, przyzywanie zmarłych czy przebieranie się za demony, bądź śmierć może mieć groźne skutki w naszym życiu.

Halloween jest świętem niebezpiecznym, bo spłycającym i ośmieszającym wartośc życia duchowego i pozagrobowego, a czyni to z tym większą perfidią, ze wzywa do zabawy właśnie w tych dniach, kiedy my chrześcijanie wspominamy pamięc naszych zmarłych i obchodzimy uroczystość Wszystkich Świetych. Ta uroczystość ma w swoim założeniu rozpalić w nas tęskonotę za niebiem, świętością, wreszcie skierować nasze tak bardzo pochłonięte doczesnością myśli ku wieczności i wartościom nieprzemijającym.

W Piśmie św. czytamu: Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. (1 Tes 5, 21-23)

 

Katechizm Kościoła Katolickiego tak wypowiada się na temat wszelkich praktyk okultystycznych: "Należy odrzucić wszyst
kie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie
ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu". (art. 2116) i dalej czytamy: "Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów". (art. 2117)