Parafia pw. Chrystusa Króla

w Kołczygłowach

Parafia pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach

Most Modlitewny

Za tydzień (19 marca) nasza parafia będzie tworzyć Most Modlitewny z Seminarium Duchownym w Pelplinie. Dzieło to polega na modlitwie wstawienniczej za siebie nawzajem. Tego dnia wszystkie modlitwy będą sprawowane w intencji Seminarium. Bardzo proszę, aby tego dnia przed każdą mszą św. 15 minut szybciej zostały poprowadzone modlitwy za seminarium i kleryków tym bardziej, że z naszej parafii jest Oskar Pryba – kleryk na II roku.

Poniżej modlitwa o powołania kapłańskie.

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży, 
posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów
i do każdego zakątka ziemi!
Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,
Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań,
zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,
którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie
do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia
i aby stawali się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty,
posyłaj nadal nowych robotników
na żniwo Twojego Królestwa!
Wspieraj tych, których powołujesz
do naśladowania Ciebie w naszym czasie:
spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,
odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,
którą im powierzyłeś
dla dobra Twojego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem
i który żyjesz i królujesz
z Ojcem i Duchem Świętym
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Orędzie Jana Pawła II na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania A.D. 2004

 

Więcej informacji o Moście Modlitewnym łączącym parafie diecezji z Seminarium Duchownym w Pelplinie na: www.seminariumpelplin.pl