Parafia pw. Chrystusa Króla

w Kołczygłowach

Parafia pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.
Iz 7, 14

Obchodząc pamiątkę przyjścia Syna Bożego na ziemię, radujmy się spełnieniem odwiecznej obietnicy Ojca.

Niewiasta, która przyjęła słowa Archanioła, uczy nas otwarcia na Ducha Świętego. Niech przykład Jej życia i Jej zawierzenia Bogu pociąga nas drogą wiary ku Chrystusowi. Bóg, który nie zapomina o człowieku, daje nam dzisiaj samego siebie. Zechciejmy Go przyjąć i otwórzmy nasze serca, aby Mesjasz mógł narodzić się w naszym życiu.

Niech przychodzący Zbawiciel opromieni nas swoim pokojem i niech szczerze nam błogosławi. A Maryja Matka Pana niech nieustannie ukazuje nam drogę ku Jezusowi.

Wasz proboszcz
ks. Paweł Młyński