Parafia pw. Chrystusa Króla

w Kołczygłowach

Z kronik parafialnych

Zdjęcia pochodzą z kronik parafialnych prowadzonych od 2001 roku przez ks. prob. Jana Flaczyńskiego.

Aby dokładniej poznać historię parafii zapraszamy do przeczytania artykułu znajdującego się z lewej stron pt. "Z kronik parafialnych"

Demontaż wieży kościoła w Kołczygłowach
7-9 VII 1990r.
Demontaż wieży kościoła w Kołczygłowach
7-9 VII 1990r.
Demontaż wieży kościoła w Kołczygłowach
7-9 VII 1990r.
Sala gimnastyczna podczas Świąt Bożego Narodzenia 2001r.
Boże Narodzenie 2001r. Sala gimnastyczna ZS w Kołczygłowach
Boże Narodzenie 2001r. Sala gimnastyczna ZS w Kołczygłowach
Boże Narodzenie 2001r. Sala gimnastyczna ZS w Kołczygłowach
Boże Narodzenie 2001r. Sala gimnastyczna ZS w Kołczygłowach. Witraż
Wigilia- Święta Bożego Narodzenia 2001r.
Uroczystość pożegnania ks. prob. Bochenka i przywitania ks. prob. Jana Flaczyńskiego (17 luty 2002r.)
Uroczystość pożegnania ks. prob. Bochenka i przywitania ks. prob. Jana Flaczyńskiego (17 luty 2002r.)
Uroczystość pożegnania ks. prob. Bochenka i przywitania ks. prob. Jana Flaczyńskiego (17 luty 2002r.)
I Komunia Święta dzieci w sali gimnastycznej szkoły w Kołczygłowach (26 V 2002r.)
I Komunia Święta dzieci w sali gimnastycznej szkoły w Kołczygłowach (26 V 2002r.)
I Komunia Święta dzieci w sali gimnastycznej szkoły w Kołczygłowach (26 V 2002r.)
I Komunia Święta dzieci w sali gimnastycznej szkoły w Kołczygłowach (26 V 2002r.)
I Komunia Święta dzieci w sali gimnastycznej szkoły w Kołczygłowach (26 V 2002r.)
I Komunia Święta dzieci w sali gimnastycznej szkoły w Kołczygłowach (26 V 2002r.)
I Komunia Święta dzieci w sali gimnastycznej szkoły w Kołczygłowach (26 V 2002r.)
Posiłek po komunijny w świetlicy szkolnej.
Wspólne zdjęcie z ks. prob. Janem Flaczyńskim pracowników szkoły i uczniów (V 2002)
Boże Ciało (30 V 2002r.)
Boże Ciało (30 V 2002r.)
Kapitalny remont kościoła w Kołczygłowach po pożarze (5 VI 2002r.)
Kapitalny remont kościoła w Kołczygłowach po pożarze (5 VI 2002r.)
Kapitalny remont kościoła w Kołczygłowach po pożarze (5 VI 2002r.)
Kapitalny remont kościoła w Kołczygłowach po pożarze (5 VI 2002r.)
Kapitalny remont kościoła w Kołczygłowach po pożarze. Belki na wieżę (5 VI 2002r.)
Poświęcenie nowych obrazów: Matki Boskiej i Świętego Józefa. Poświęcił: ks. dziekan Roman Spichalski
Poświęcenie nowych obrazów: Matki Boskiej i Świętego Józefa. Poświęcił: ks. dziekan Roman Spichalski
Nabożeństwo ekumeniczne katolicko-protestanckie (8 XII 2002r.)
Nabożeństwo ekumeniczne katolicko-protestanckie (8 XII 2002r.)
Wnętrze kościoła p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach
Fragmenty statuy Chrystusa Króla po pożarze (21 XII 2002r.)
Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach (zima 2003)
Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach (zima 2003)
Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach (zima 2003)
Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach (zima 2003)
Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach (zima 2003)
Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach (zima 2003)
Remont kościoła filialnego w Łubnie (lipiec 2003)
Remont kościoła filialnego w Łubnie (lipiec 2003)
Remont kościoła filialnego w Łubnie (lipiec 2003)
Kapliczka w centrum wsi Łubno (26 VII 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu... Msze św. celebruje ks. bp Jan Bernard Szlaga
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Peregrynacja obrazu Chrystusa Miłosiernego w kościele w Kołczygłowach (18 IX 2003)
Obraz Chrystusa Miłosiernego
Boże Ciało (2004?)
Boże Ciało (2004?)
Boże Ciało (2004?)
Boże Ciało (2004?)
Boże Ciało (2004?)
Boże Ciało (2004?)
Boże Ciało- zakończenie w kościele (2004?)
Prezbiterium kościoła w Kołczygłowach. Nowe witraże. Msze św. celebruje ks. prob. Jan Flaczyński
Prezbiterium kościoła w Kołczygłowach. Nowe witraże
Prezbiterium. Witraż lewy
Prezbiterium. Witraż prawy
Odziomek dębowy i materiały budowlane na placu przed kościołem
Prezbiterium kościoła w Kołczygłowach
Nowy rampowy wjazd na wzgórze kościelne z placu parkingowego
Posadzka kostkowa przy kościele
Porządkowanie terenu przykościelnego w części dawnego cmentarza niemieckiego. Czyn parafian
Porządkowanie terenu przykościelnego w części dawnego cmentarza niemieckiego. Czyn parafian
Porządkowanie terenu przykościelnego w części dawnego cmentarza niemieckiego. Czyn parafian
Porządkowanie terenu przykościelnego w części dawnego cmentarza niemieckiego. Czyn parafian
Porządkowanie terenu przykościelnego w części dawnego cmentarza niemieckiego. Czyn parafian
Poświęcenie nowego budynku ZS w Kołczygłowach . Na zdjęciu ks. bp Piotr Krupa (21 XI 2004r.)
Poświęcenie nowego budynku ZS w Kołczygłowach . Na zdjęciu ks. bp Piotr Krupa (21 XI 2004r.)
Poświęcenie nowego budynku ZS w Kołczygłowach . Na zdjęciu przedstawiciele władz, Kościoła i zaproszeni goście
Oddanie do użytku nowego budynku ZS w Kołczygłowach. Na zdjęciach zespół z Gałąźni Wielkiej (21 XI 2004r.)
Zdjęcie z wizytacji. Ks. bp Piotr Krupa
Nowy wystrój prezbiterium w kościele w Kołczygłowach (19 VII 2006r.)
Ks. bp Jan Bernard Szlaga konsekruje nowy ołtarz
Konsekracja nowego ołtarza w kościele w Kołczygłowach (19 VII 2006r.)
Nowy wystrój prezbiterium w kościele w Kołczygłowach (19 VII 2006r.)
Konsekracja nowego ołtarza w kościele w Kołczygłowach (19 VII 2006r.)
Konsekracja nowego ołtarza. Na zdjęciu zaproszeni goście na czele z artystą Pasquale Galbusera (19 VII 2006r.)
Konsekracja nowego ołtarza w kościele w Kołczygłowach (19 VII 2006r.)
Konsekracja nowego ołtarza w kościele w Kołczygłowach (19 VII 2006r.)
Konsekracja nowego ołtarza w kościele w Kołczygłowach (19 VII 2006r.)
Konsekracja nowego ołtarza w kościele w Kołczygłowach. Wyjście wiernych z kościoła (19 VII 2006r.)
Nowy dach kościoła św. Antoniego w Łubnie
Odnowiona elewacja kościoła św. Antoniego w Łubnie
Odnowione prezbiterium kościoła św. Antoniego w Łubnie
Widok oczyszczonego chóru- kościół w Łubnie
Ołtarz boczny kościoła w Łubnie
Nowy ołtarz boczny kościoła w Łubnie
Wygląd nowej chłodni w Domu Przedpogrzebowym
Wygląd nowej chłodni w Domu Przedpogrzebowym
Wystrój kościoła na uroczystość Wniebowzięcia NMP
Wystrój kościoła na uroczystość Wniebowzięcia NMP
Jeden z ołtarzy na Boże Ciało
Pobyt na pielgrzymce w Świętej Lipce
Pobyt w Toruniu w Radiu Maryja
Spotkanie z o. Tadeuszem Rydzykiem
Widok kościoła w Kołczygłowach nocą
Widok kościoła w Kołczygłowach popołudniu
Kościół w Kołczygłowach nocą
Nowy kielich ofiarowany naszej parafii przez ks. Zdzisława Klafkę
 
 
Powered by Phoca Gallery