Parafia pw. Chrystusa Króla

w Kołczygłowach

List do Franciszkanów

List na okres wakacji 

Maryja i Eucharystia

         Są takie rzeczy, o których nigdy nie myślimy – nie z braku wyobraźni, lecz może z tego powodu, że brakuje nam serca, by zrozumieć innych, postawić się w ich miejscu. Na przykład jeśli skupimy się na Najświętszej Maryi Pannie, jasne jest, że musiała Ona przyjmować Ciało Chrystusa, i to nie raz, a wiele razy. Nie do pomyślenia jest, by chrześcijanie zaczęli celebrować Eucharystię dopiero dwadzieścia czy trzydzieści lat po jej ustanowieniu w Wielki Czwartek. Święty Paweł pozostawia nam pewność, że kiedy on się nawrócił, istniała już ta tradycja. Dlatego możemy być pewni, że stosunkowo szybko, może nawet natychmiast po Zesłaniu Ducha Świętego, apostołowie zaczęli spotykać się z pozostałymi uczniami Chrystusa na dzieleniu chleba, na pierwszych dziękczynieniach, pierwszych Eucharystiach. Naturalne jest też, że dzielono na nich konsekrowany chleb, który był spożywany nie jako pokarm, lecz jako rzeczywista obecność Chrystusa, prawdziwe Ciało Chrystusa. Jeśli tak było, któregoś dnia Najświętsza Maryja Panna miała swój dzień Pierwszej Komunii, pierwszy dzień, gdy przyjęła Ciało Syna Bożego pod postaciami chleba i wina. Co wtedy czuła? Jak je przyjęła?
         To nie jest tylko pobożne ćwiczenie ani ciekawość. Skoro chcemy naśladować Maryję, powinniśmy także przyjrzeć się Jej w tym aspekcie życia, by dążyć do bycia jak Ona. Jak Maryja przyjmowała Komunię? To ważne, by to wiedzieć, bo takie powinno być nasze przyjmowanie Komunii.
         Oczywiście jest coś, w czym nie możemy Jej naśladować. Przyjęcie Jezusa w ten sposób nie było pierwszym razem, kiedy Pan był w Jej wnętrzu. Jej łono było tabernakulum przez dziewięć miesięcy. Nosiła Go pod sercem od poczęcia w Nazarecie do porodu w Betlejem. Jej Pierwsza Komunia nie była rzeczywiście pierwszym momentem, gdy Jezus stał się obecny w Jej wnętrzu. Jej dziewicze ciało rozpoznało Go natychmiast, choć teraz był ukryty pod fizyczną postacią chleba. Maryja przyjęła Go jak starego przyjaciela, jak kogoś, kto kiedyś w Niej mieszkał, a teraz powrócił do domu. To jest oczywiście niepowtarzalne.
         Możemy jednak naśladować Maryję w przygotowaniu do Komunii i przeżywaniu czasu po jej przyjęciu. Pełna łaski była przygotowana na przyjęcie Komunii, tak samo my musimy być przygotowani: pełni łaski, czyli w łasce uświęcającej, bez grzechów ciężkich. Tak bardzo nadużywa się pojęcia miłosierdzia i tolerancji, że wielu ludzi przystępuje do Komunii w grzechu ciężkim, nie spowiadając się latami (co już jest grzechem, bo należy spowiadać się przynajmniej raz w roku). Wielu przystępuje do Komunii, bo ma taką ochotę (na przykład przychodzą na mszę pogrzebową, mają chęć przyjąć Komunię i robią to, albo przychodzą na mszę sporadycznie, choćby w Boże Narodzenie). To pogardzanie Panem, ogromna obraza, choć może ten, kto tak robi, robi to z braku wiedzy, z powodu luk w swojej formacji. Nie możemy tego ignorować ani nie upominać tych, którzy źle postępują.
         Jeśli chodzi o postawę Maryi po Komunii, była ona zupełnie różna niż ta, którą możemy zwykle zaobserwować wśród nas. Ogromna większość ludzi nie skupia się, by porozmawiać z Panem, którego właśnie przyjęli. Nie ma modlitwy, słuchania, dziękczynienia ani nawet prośby. Idziemy do Komunii, śpiewając, przyjmujemy Jezusa i śpiewamy dalej, bez osobistej ciszy i skupienia. Przyjęcie Komunii stało się czymś rutynowym i bezsensowym. Żąda się prawa do niej, ale kiedy ma się to prawo i można z niego korzystać, staje się ono gestem niemal pozbawionym treści, może nawet bardziej powierzchownym niż podanie ręki sąsiadowi na znak pokoju. Ilu modli się po Komunii Świętej? Ilu ma świadomość, że w tym momencie wykonali najważniejszy i najświętszy gest danego dnia? Wielki Bóg właśnie wszedł do ich domu, a oni zachowują się, jakby to nie miało znaczenia, jakby nic się nie wydarzyło. To okropne. To skandal. I robią tak ci, którzy przystępują do Komunii w stanie łaski uświęcającej. Jestem pewien, że u Maryi wyglądało to inaczej. Po każdej Komunii Świętej następował dłuższy czas modlitwy, skupienia, wejścia w siebie, by cieszyć się  towarzystwem Tego, który właśnie do Niej przyszedł, przywitać Go, dziękować Mu, mówić Mu, że kocha Go bardziej niż kogokolwiek i cokolwiek innego, adorować Go, a także błagać i oferować Mu własną pomoc. Tak powinien wyglądać nasz czas po przyjęciu Komunii. Jak u Maryi.
         Jednak relacja Maryi do Eucharystii nie kończy się na tym. Nie wiemy, kiedy zaczęto przechowywać Najświętszy Sakrament. Wiemy, że bardzo szybko zachowywano Go, by po mszy zanieść Go do chorych i ludzi uwięzionych za wiarę chrześcijańską. Mamy nawet świadectwa męczeństwa w obronie Eucharystii po mszy świętej, na przykład świętego Tarsycjusza, ale nie wiemy, czy działo się tak również w czasach Maryi. Ale gdybyśmy założyli, że tak – jak zachowywałaby się Maryja? Z pewnością nie chciałaby oddalać się ani na minutę od Jezusa obecnego w tabernakulum. Trzeba by Ją wyciągać siłą, by coś zjadła albo się przespała. Skoro Jej Syn tam był, nie chciałaby przebywać w żadnym innym miejscu, tylko z Nim. My natomiast, choć wiemy, że Pan jest obecny w Najświętszym Sakramencie, obrażamy Go swoją obojętnością. Nie tylko dlatego, że nie przystępujemy do Komunii codziennie, mogąc to uczynić, ale dlatego, że nie zadajemy sobie trudu, by zajść do kościoła i przywitać się z Nim, pobyć przy Nim chwilę, powiedzieć Mu, że Go kochamy, poprosić o pomoc i pocieszenie, których potrzebujemy, by dalej nieść życiowe krzyże i się nie poddawać.
         Maryja jest naszym wzorem we wszystkim, także w stosunku do Eucharystii. Pomyślmy, co Ona zrobiłaby na naszym miejscu, i naśladujmy Jej przykład.

 

Postanowienie: Przystępować do Komunii w stanie łaski uświęcającej jak najczęściej. Rozmawiać z Panem po przyjęciu Komunii Świętej. Odwiedzać Jezusa w Najświętszym Sakramencie, szczególnie jeśli mamy możliwość adoracji.

List od ks. Santiago Martina do Franciszkanów Maryi

List 5 maja 2017 r.

         Kochani FM w najbliższym tygodniu celebrować będziemy święto MB Fatimskiej. To dzień w którym możemy prosić naszą Matkę o łaskę nawrócenia, także nawrócenia tych, którzy oddalili się od Boga, szczególnie w naszych rodzinach, a także za naszych wrogów. To również okazja do modlitwy za Kościół, do proszenia Maryi aby skróciła ten czas mroków i niepewności, aby zakończyło się zamieszanie w łonie Kościoła.

Jeśli chodzi o postanowienie, to zaprasza nas ono do praktykowania dzieł miłości, co najmniej raz dziennie, zawsze pamiętając, że w osobie której pomagamy żyje Pan Jezus. W ten sposób, poprzez naszą miłość bliźniego, pokażmy Panu jak bardzo Go kochamy, kim jesteśmy i co posiadamy. Bez względu jednak na to jak wielka byłaby nasza miłość i składana ofiara, On i tak zasługuje na więcej niż jesteśmy w stanie ofiarować, a i sami więcej od Niego otrzymaliśmy. 

              Que Dios os bendiga siempre (Niech Bóg Was zawsze błogosławi)