Parafia pw. Chrystusa Króla

w Kołczygłowach

Liturgiczna Służba Ołtarza parafii Kołczygłowy

 

LSO (Liturgiczna Służba Ołtarza) parafii Kołczygłowy liczy 20 ministrantów. Liczba ministrantów w ostatnich latach bardzo wzrosła. Ministranci muszą dwa razy w tygodniu spełnić 'dyżur', uczestnicząc we mszy św., wyjątek stanowią ministranci, którzy ukończyli gimnazjum- ci muszą uczestniczyć we mszy św. raz w tygodniu.

Kto może zostać ministrantem ?
Praktycznie każdy. Nie ma szczególnych cech, które musi mieć ministrant. Jedynym wymaganiem jest, żeby był po Pierwszej Komunii Świętej, chciał szczerze służyć Chrystusowi, modlił się i dobrze się zachowywał. 

Jak zostać ministrantem?
Wystarczy zgłosić się do ks. proboszcza, tam dowiesz się więcej.

 

 

Patroni ministrantów:

  • św. Alojzy Gonzaga SJ
  • św. Dominik Savio
  • św. Jan Berchmans SJ
  • św. Stanisław Kostka SJ
  • św. Tarsycjusz
  • św. Jan Bosko

Stopnie zwyczajowe formacji ministranckiej:

  1. Kandydat – przyjęto, że kandydaci nie mają stroju liturgicznego, są jednak od tego wyjątki. Okres kandydatury określa proboszcz lub opiekun parafialny LSO. Winien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu.
  2. Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta. W niektórych diecezjach ministranci dzielą się kategoriami służby, którą wykonują np. ministrant światła, ministranta krzyża czy ministranta księgi.
  3. Lektor – ministrant Słowa Bożego – w Liturgicznej Służbie Ołtarza to ministrant, pełniący funkcję lektora. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne. 
  4. Ceremoniarz – mistrz ceremonii – ministrant w stopniu ceremoniarza, odpowiada za przygotowanie Liturgii i jej poprawny przebieg. Odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność Liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. W diecezji pelplińskiej jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski nakładany uroczyście przez biskupa oraz cingulum (sznur z frędzlami) koloru czerwonego. Może pełnić rolę opiekuna parafialnej Służby Liturgicznej.