Podziękowania

Kołczygłowy, 13.04. 2023

Serdeczne podziękowanie!

W imieniu własnym i całej rodziny Klafków pragnę całej społeczności Parafialnej i Gminnej w Kołczygłowach wyrazić najgorętsze słowa podziękowania za okazaną chrześcijańską solidarność i bliskość po odejściu w Wielką Sobotę do Nieba naszej śp. Mamusi Leokadii. Księdzu proboszczowi Pawłowi Młyńskiemu za wzięcie na siebie całej odpowiedzialności zorganizowania uroczystości pogrzebowej. Księdzu Kazimierzowi Mazurowskiemu za duchowe przygotowanie Mamy na przejście do Domu Ojca poprzez udzielenie w Wielki Piątek sakramentu namaszczenia chorych i Komunii świętej. Panu wójtowi Arturowi Kalinowskiemu wraz z pracownikami Urzędu Gminy za okazaną pomoc w pogrzebie i obecność na Mszy świętej. Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji za troskę o godne przyjęcie przybyłych na uroczystość gości i zapewnienie wszystkim uczestnikom pogrzebu należytego bezpieczeństwa. Na ręce Pani Dyrektor Zofii Franc całemu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i paniom z Żywego Różańca za pomoc w ugoszczeniu wszystkich licznie przybyłych osób duchownych na czele z ks. biskupem Tadeuszem Bronakowskim z Łomży i przełożonym polskich Redemptorystów o. Dariuszem Paszyńskim. Licznym osobom, które z odruchu serca upiekły smaczne ciasta dla przybyłych gości. Pani Zofii Mejer – kościelnej za prowadzenie różańca. Za wielkanocny śpiew i grę Panu organiście Teodorowi Kosiedowskiemu. Drogim ministrantom za gorliwą i pełną poświęcenia posługę w czasie liturgii. Panu Czesławowi Langowi za udzieloną życzliwą pomoc. Pani M. Harasiukowej i Panu W. Traczkowskiemu za użyczenie własnych posesji dla zaparkowania samochodów gości. Państwu Bochenek wraz z obsługą za przygotowanie smacznego posiłku dla przybyłych gości. Firmie pogrzebowej „Orszac” za okazaną życzliwość i pomoc w sprawnym zorganizowaniu formalności związanych z pogrzebem naszej Mamy Leokadii.

Wszystkim Krewnym i Przyjaciołom, którzy udzielili nam wielorakiego wsparcia i pocieszenia słowem i wszelkim gestem życzliwości w tym trudnym momencie rozstania się z naszą Mamą.

Nasza Mama śp. Leokadia Klafka już z Nieba dziękuje całej wspólnocie Parafialnej i Gminnej z Kołczygłów za otrzymaną miłość za życia i po śmierci. Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla naszej Mamy Leokadii pełnią radości i szczęścia w Niebie, a nas żyjących na tej ziemi niech napełnia wytrwałą miłością w służbie braciom i siostrom, abyśmy wszyscy zasłużyli na nagrodę życia wiecznego.

W Jezusie Zmartwychwstałym wdzięczny o. Zdzisław Klafka CSsR z Rodzeństwem i ich Rodzinami

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

Możliwość komentowania została wyłączona.