Cmentarz parafialny znajduje się przy ulicy Kwiatowej w Kołczygłowach, zarządzany jest przez Parafię pw. Chrystusa Króla w Kołczygłowach.

Wszelkie opłaty cmentarne przeznaczone są na bieżące utrzymanie czystości, opłaty i inwestycje na cmentarzu. Na cmentarzu pochowanych jest około 1600 osób.

Opłaty

Groby ziemne należy opłacać co 20 lat. Opłata ta wynosi 300 złotych. W zależności od rodzaju grobu: jeżeli jest do grób podwójny opłata wynosi 600 zł na 20 lat etc.

W przypadku wymiany nagrobka należy uiścić w biurze parafialnym opłatę w wysokości 10% od wartości nagrobka (na podstawie dowodu zakupu). Z czego 1% kierowany jest do kurii diecezji pelplińskiej, natomiast 9% pozostaje w parafii.

Opłata eksploatacyjna (uiszczana z ofiarą za pogrzeb) wynosi 150 złotych.

Historia

Dzieje cmentarza nie są bliżej znane. Najstarszy grób pochodzi z 1946 roku.

Cmentarz podzielony jest na kilka sektorów i wyposażony w wodę a także narzędzia służące do utrzymania czystości (grabie, szpadle, konewki). Alejki cmentarza są pięknie wybrukowane. Ogrodzenie wykonane jest z cegły klinkierowej. W północnej części cmentarza został postawiony krzyż (2006r.). Cmentarz w 2014 roku został powiększony o kolejne dwa sektory.

 "Cmentarz jest przestrzenią Pamięci. Jest przestrzenią kreującą i osobliwą, wspólnotą żywych i umarłych. Łączą je różnorakie więzy: narodowe, wyznaniowe, rodzinne i w różnoraki sposób sie one wyrażają. Modlitwa, patriotyczna manifestacja, chwila cichej refleksji, złożenie kwiatów bądź wieńca, zapalenie świecy, znicza, nawet sprzątnięcie zwiędłych liści spadłych na mogiłę są tymi gestami, które poświadczając pamięć o zmarłych. Są też znakiem legitymującym prawo własności danej grupy ludzkiej (narodu) do danego obszaru.
Cmentarz odznacza się osobliwą zdolnością więziotwórczą, buduje bowiem wspólnotę tych, którzy już zeszli z tego świata oraz żyjących. Cmentarz chrześcijański może najżywiej wyraża w ten sposób istotę ludzkiego braterstwa w śmierci, zgodnego z duchem nauki biblijnej."