Małżeństwo

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia sakramentu małżeństwa?
Do zawarcia sakramentu małżeństwa młodzi ludzie potrzebują następujących dokumentów:

  • akt urodzenia
  • świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu świętego oraz sakramentu
  • bierzmowania
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
  • dowód osobisty

Przygotowanie do małżeństwa.
W sprawach związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Czy można uwiecznić uroczystość zawarcie związku małżeńskiego np. poprzez kamerę czy aparat?
Tak, ale fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie do kamerowania itp. na terenie diecezji pelplińskiej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

Aby dowiedzieć się więcej o sakramencie małżeństwa- KLIKNIJ!

(KKK 1601)

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” 

Możliwość komentowania została wyłączona.