Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania

Kiedy udzielany jest sakrament pokuty, w naszej parafii? 
Sakrament pokuty udzielany jest w naszej parafii codziennie 15 minut przed każdą mszą świętą, oraz w każdy I-wszy piątek miesiąca.
Godziny spowiedzi świętych podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

(KKK 1422)

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”

Możliwość komentowania została wyłączona.