Bierzmowanie

Do czego zobowiązany jest kandydat do bierzmowania?
Do przyjęcia sakramentu Bierzmowania kandydat zobowiązany jest:
– realizować przygotowany materiał.
– uczestniczyć w spotkaniach, mszy świętej, spowiedzi sakramentalnej oraz pomyślnie zdać egzamin wiedzy religijnej,

Czym powinien odznaczać się świadek kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania?
Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:
a) być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku
b) być wierzącym i praktykującym katolikiem
c) należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
d) nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

Bierzmowanie

 (KKK 1285)

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy, zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne, jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, “przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

Możliwość komentowania została wyłączona.