Pogrzeb.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła śp. Zuzanna Rekowska z Przyborza. Msza św. pogrzebowa w czwartek 03 listopada o godz. 13.30 w kościele św. Antoniego w Łubnie. Pochowanie zmarłej na cmentarzu w Tuchomiu. Różaniec za zamarła we wtorek i środę o god ...

Ogłoszenia parafialne

30.10. 2022. A.D. Dziś odbędzie się wsparcie dla ks. Dariusza Ryłko, który pracował w naszym dekanacie.W niedzielę zapraszamy na różaniec o godz. 11.15 w Kołczygłowach, a w Łubnie o 09.30, a w tygodniu o godz. 17.00.W dniu dzisiejszym tj. 30 październ ...

Pogrzeb.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła śp. Janina Pietrzak z Łubna. Msza święta pogrzebowa w kościele św. Antoniego w Łubnie o godz. 14.30 w piątek. Różaniec w środę i czwartek o godz. 17.00 w Łubnie. Dobry Jezu, a nasz Panie...

Ogłoszenia parafialne

23.10. 2022. A.D. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny, pamiętajmy o misjonarzach i misjonarkach pracujących. Przed kościołem do puszki będzie istniała możliwość wsparcia materialnego ich pracy. W dniu dzisiejszym tj. 30 października zapraszamy na coro ...

Pogrzeb.

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł śp. Edward Wilma z Barnowa. Msza św. pogrzebowa w środę o godz. 09.00. Różaniec za zmarłego niedzielę, poniedziałek, wtorek o godz. 18.00 w kostnicy. Dobry Jezu, a Nasz Panie...

Ogłoszenia parafialne

16.10. 2022. A.D. Dziś Dzień Papieski, przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na wsparcie dzieci i młodzieży wspieranych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tym dniu również będą ofiarowane modlitwy w ich intencji. Od dziś są wyłożone kart ...

Ogłoszenia parafialne

09.10. 2022. A.D. Dziś kolekta budowlana na witraże jak i na bieżące. W tym tygodniu zostałem zmuszony do zakupu nowego ksera, gdyż obecne uległo awarii i koszt naprawy przekracza wartość ksera.W miesiącu październiku zapraszamy na wspólną modlitwę ró ...

Ogłoszenia parafialne

02.10. 2022. A.D. Dziś niedzielę na godz. 07.30 w Kołczygłowach i 09.30 w Łubnie zapraszamy na wspólny różaniec wraz z Ojcem Świętym: aby łaska pokoju powróciła do Europy. Dziś na godz. 11.45 zapraszam rodziców jak i młodzież przygotowującą się do sak ...