Kościół dawniej...

Kościół szachulcowy zbudowany z pruskiego muru, zakończony wieżą - zniszczoną w latach dziewięćdziesiątych. Parafia ewangelicka erygowana została w XIV wieku i wówczas wzniesiono kościół zapewne drewniany. W 1590 roku potwierdzono istnienie kościoła luteranów.

Protestancka parafia w Kołczygłowach funkcjonowała w społeczności kaszubskiej i do 1744 roku kazania głoszono w języku słowińców. Patronat nad kościołem sprawował ród Puttkamerów, władający zarówno Kołczygłowami jak i okolicznymi majątkami. 


Kościół dzisiaj...

W ciągu ostatnich kilku lat w kościele wiele się zmieniło. Znajdują się tu rzeźby Pasquale Galbusera, czyli m.in. ołtarz, ambona, chrzcielnica, ołtarz Jana Pawła II, oraz 3 metrowa figura Jezusa Chrystusa wykonana z 800 letniego drzewa oliwnego sprowadzonego z Sycylii. 

Warto podkreślić, że w kościele od 1 maja 2011 roku znajduje się również ołtarz Jana Pawła II w którym umieszczone są relikwie św. Polaka, w postaci włosów. Parafia otrzymała relikwie  od  księdza prof. Zdzisława Kijasa, wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. 

Obok kościoła znajduje się murowana dzwonnica z dzwonem ufundowanym przez ród Puttkamerów.  

Odnowienie kościoła, całkowity remont, nadanie nowej formy zawdzięczamy księdzu Janowi Flaczyńskiemu, który od 2002r. kierował parafią.

Od 2016r. o kościół dba ks. Paweł Młyński.

Opracował: Oskar Pryba / oskarpryba@gmail.com