Eucharystia

Eucharystia

Jak przygotować się do przyjęcia po raz pierwszy komunii świętej?
Do I komunii świętej (dzieci) systematycznie przygotowują się poprzez: uczęszczanie na katechezę szkolną, próby uroczystej mszy św., uczestniczenie we mszy św., znajomości małego katechizmu.

Kiedy udzielany jest sakrament Eucharystii?
W naszej parafii msza pierwszokomunijna sprawowana jest w drugą niedzielę miesiąca maja.

(KKK 1323)

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” 

Możliwość komentowania została wyłączona.