Zmiana proboszcza

Kroniki parafialne odnotowują że w dniu 1 lipca 1957r. nastąpiła zmiana proboszcza. Prawdopodobnie proboszczem tym był ks. Bronisław Pisarek lecz ten fragment jest nieczytelny.

Kolejnym czytelnym fragmentem jest kolejna zmiana proboszcza: "20 października 1959r. parafię objął na zlecenie Kurii Gorzowskiej nowy proboszcz ks. Edward Świst" Przytaczam kilka fragmentów z tego okresu: "Na święta Bożego Narodzenia została wymieniona figura Chrystusa Króla w głównym ołtarzu- poprzednia była nieudana (...) Latem 1960 r. ks. Edward Świst proboszcz zrezygnował z tutejszej parafii i poprosił Kurię w Gorzowie o przydzielenie mu innej parafii. Prośba została załatwiona pozytywnie"

Ks. Jacek Bela nowym proboszczem

Kronika parafialna przedstawia bardzo dokładnie 20-letnią pracę duszpasterską ks. Jacka Beli, lecz czasami nieczytelnie. Prawdopodobnie kronikę parafialną prowadziło kilka osób. Postaram się przytoczyć czytelniejsze fragmenty z działalności ówczesnego księdza proboszcza- Jacka Beli.

"Naukę religii zorganizowano we wszystkich miejscowościach szkolnych, w domach prywatnych w całej parafii. Uczyli: ks. Jacek Bela proboszcz <w Kołczygłowach> w Poborowie, Starkowie, Wądole, Wiatrołomie, Barkocinie. Ks. Jan Borzyszkowski wikary <w Kołczygłowach> w Suchorzu, Mielnie, Podwilczynie, Darskowie, Raduszu, Wierszynie, Barnowcu. P. Bela Franciszka, katechetka w Kołczygłowach, Cetyniu, Łobzowie...

W parafii nastąpiła zmiana wikariusza (15 III 1961 r.) ks. Jan Borzyszkowski został przeniesiony <na jego miejsce przybył ks. Stefan Leszczyński>…

Ks. prob. Jacek Bela pożegnał całą parafię i przygotowywał się do wyjazdu do parafii Sławoborze. Wierni parafii Kołczygłowy bardzo się tym zmartwili. Jednak ks. prob. ze Sławoborza po zapoznaniu się z parafią i trudnymi warunkami pracy w parafii Kołczygłowy zrezygnował z zamiany i w parafii ku ogólnej radości wiernych pozostał ks. prob. Jacek Bela. Do końca peregrynacji obrazu M.B. Częstochowskiej w Dekanacie Bytowskim wszyscy kapłani całego dekanatu wiernie sobie dopomagali w pracy duszpasterskiej. 30 listopada <1961> księża z dekanatu Bytów, z kościoła filialnego w Norzynie przekazali obraz Matki Boskiej Częstochowskiej dekanatowi Lębork…

Pasterki po raz pierwszy odprawiono we wszystkich kościołach i tak: w Podwilczynie i Łubnie o g. 23:00, w Kołczygłowach i Cetyniu o g. 00:30 przy licznym udziale wiernych. Na zakończenie roku kalendarzowego odprawiono nabożeństwo dziekczynno przebłagalne w Kołczygłowach o g. 18-tej. W roku 1961 ochrzczono dzieci- 168. Do I Komunii św. w parafii przystapiło- 176. Sakramentalne związki małżeńskie zawarło 40. Odeszło do wieczności- 22. Rok 1962 wierni rozpoczynają z błogosławieństwem Bożym. Licznie uczestniczą we Mszach świętych. Pracują w parafii ks. prob. Jacek Bela i ks. Stefan Leszczyński- wikariusz. (…)

Rok 1963-1965 zapisany jest w kronice bardzo nieczytelnie, wiadomo jedynie, że nastąpiły zmiany księży wikariuszy i tak kolejnymi po ks. Stefanie Leszczyńskim byli: ks. Jan Otoka, Ks. Kazimierz Terlikowski, ks. Teodor Grzegórski, ks. Piotr Krupa.

Ks. Piotr Krupa (obecnie biskup senior diecezji pelplińskiej) przybył do Kołczygłów 1 VII 1966r. Początkowo ze względu na remont plebani ks. wikariusz zamieszkał w domu prywatnym p. Sikorskiego, a po pięciu miesiącach u p. Siedleckich.

Budowa nowej plebani w Kołczygłowach

Stara plebania (pruski mur) nie nadawała się do użytku. Ks. proboszcz Jacek Bela postanowił ją remontować. Jednak w trakcie remontu rzeczoznawcy ustalili, że nawet remont jest niemożliwy. Dokonano więc rozbiórki całej plebani. Ks. prob. Jacek Bela zamieszkał obok w garażu samochodowym, a ks. Wikariusz Piotr Krupa w domu prywatnym p. Sikorskiego. Ks. prob. Jacek Bela zdecydował się na budowę nowej plebanii w której zaplanował 5 pokoi, 2 duże sale katechetyczne, kuchnię i jadalnię, łazienkę, kancelarię i poczekalnię oraz piwnice. 21 IX 1996 r. fundamenty wymurowano po stronie płd.-wsch. (…). Pod koniec kwietnia 1967r. była plebania wymurowana- w stanie surowym. Pierwszy pokój oddano do użytku na odpust Chrystusa Króla- 1967…”

W sierpniu 1970 r. ks. wikariusz Piotr Krupa został przeniesiony do pracy w parafii Zielona Góra. Jak wspominają kroniki parafialne: “Ks. Piotr przez 4 lata pobytu w Kołczygłowach bardzo owocnie pracował”. Ks. Piotra Krupę na stanowisku wikarego w Kołczygłowach zastąpił ks. Jan Wszołek, którego w 1974 roku zastąpił ks. Kazimierz Krzemiński.

“3 czerwca w parafii Kołczygłowy odbyła się wizytacja duszpasterska ks. bp Ignacego Jeża. W ramach tej wizytacji ks. bp udzielił sakramentu bierzmowania 322 osobom. Parafia bardzo przeżywała i żywo interesowała się przebiegiem wizytacji. W pamięci parafian utkwiły kazania i nauki, a także serdeczność ks. bp.”

W 1977 r. ks. Jace Bela rozpoczął remonty w kościele w Kołczygłowach i w Łubnie.

7 maja 1978 r.- ks. Jerzy Stadnik odprawia msze prymicyjną w Łubnie i Kołczygłowach. Parafianie po raz pierwszy od 18 lat widzieli taką uroczystość. Na ich twarzach malowała się wielka radość i wzruszenie”

Księgi parafialne odnotowują również fakt objęcia Stolicy Piotrowej przez ks. Wojtyłę: “Rok 1978 obfitował w wydarzenia. Największym było to że nasz rodak ks. kardynał Wojtyła został wybrany Namiestnikiem Chrystusowym, następcą św. Piotra. Parafia Kołczygłowy przeżywała też mniejsze i większe święta. (…) Remont kościoła w Kołczygłowach dobiega końca, w kościele filialnym w Łubnie trwają nadal prace. Widać już efekty remontów, które dały nowy wygląd świątyniom.”

W roku 1980 ks. Jacek Bela opuszcza parafię i zostawia nam kilka zdań i swoje zdjęcie: “W czerwcu 1980 roku ks. prob. Jacek Bela złożył na ręce ks, bp Ignacego Jeża rezygnację z zajmowanego urzędu proboszcza parafii Kołczygłowy. Decyzję swą umotywował słabym zdrowiem oraz wiekiem. Ks. proboszcz już sam dostrzegał, że jego siły i zdrowie nie pozwalają mu na prowadzenie pracy duszpasterskiej jak dotychczas. Okres dwudziestu lat pracy duszpasterskiej w parafii Kołczygłowy upłynął ks. prob. pod znakiem wytężonej pracy. (…) Na kartach tej kroniki są zanotowane prace, wysiłki i starania ks. prob. toteż nie warto ich powtarzać. Nie należy też dużo pisać, wystarczy spojrzeć bo jest to dostrzegalne wzrokiem czego ks, prob. dokonał. (…) Tylko sam Pan Bóg wie czego dokonał ks. prob. w duszach ludzkich, swa pracą w konfesjonalne, w salkach katechetycznychn na ambonie itd. (…) w okresie duszpasterzowania ks. prob. do Seminarium Duchownego wstąpiło czterech chłopców; dwóch z nich pełni już funkcję kapłańskie, dwóch pozostałych przebywa jeszcze w Seminarium. “Pójdź za mną” usłyszały także trzy dziewczyny będące w zakonach. Każda z tych osób w pewnym stopniu swój życiowy wybór zawdzięcza ks. prob. Powodów do wyrażenia podziękowań jest dużo i nie ma takiego w parafii, który nie miałby coś do zawdzięczenia niezapomnianemu ks. proboszczowi
Anno Domini 15. VIII 1980″

21 VIII 1980 roku urząd proboszcza parafii Kołczygłowy objął ks. Gracjan Pikulik.

1981: “Huragan spowodował uszkodzenia wieży kościelnej. Natychmiast przystąpiono do naprawy i wieża została częściowo wyremontowana”

1982: “Z trudną sytuacją gospodarczą naszego kraju i stanem wojennym parafia otrzymuje dary z zagranicy. Wybrano odpowiednie osoby, które zajmują się rozdzielaniem tych darów.

1983: “Rok Pański rozpoczynamy pełni nadziei na przyjazd Ojca św. Jana Pawła II do naszej ojczyzny”
25 XII: “Święta Bożego Narodzenia przebiegają przy dużym udziale wiernych, przyjechał z pomocą kleryk Zdzisław Klafka.

1985; 16 IV: “Prymicje O. Zdzisława Klafki. Prymicjant został prowadzony do kościoła parafialnego z domu rodzinnego. W kościele nastąpiło powitanie przez dzieci, starszych i proboszcza. Po przywitaniu prymicjant odprawił Mszę św. koncelebrowaną. Prymicje zbiegły się z 22-rocznicą święceń kapłańskich ks. proboszcza.”

1986; 13 II: “Pogrzeb poprzedniego ks. proboszcza Jacka Beli w Sierakowicach. Na pogrzeb udała się delegacja parafialna”

Od dnia 1 maja 1987 roku parafię w Kołczygłowach objął ks. Mieczysław Gruchała. Kroniki parafialne nie wspominają wiele nt. działalności ks. Gruchały.

W 1988 ks. Mieczysława Gruchałę zastąpił ks. Kazimierz Bochenek. Kroniki parafialne nie były prowadzone.

Zapraszam do przeczytania ostatniej części fragmentów kronik parafialnych: Od pożaru kościoła do dnia dzisiejszego

Opracował Oskar Pryba