Kapłaństwo

Kandydaci do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, winni zgłosić się w odpowiednim terminie na rozmowę kwalifikacyjną i złożyć w Rektoracie Seminarium stosowne dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie, skierowane do JE Ks. Biskupa Wiesława Śmigla, Administratora diecezji pelplińskiej;

2. Własnoręcznie napisany życiorys;

3. Świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;

4. Świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;

5. Świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;

6. Akt urodzenia;

7. Metrykę chrztu i bierzmowania;

8. Ksero dowodu osobistego (2 egz.) i książeczki wojskowej, numer NIP-u, numer konta bankowego;

9. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub specjalności; 

10. Siedem aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów – www.irk.umk.pl/);

11. Wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany formularz podania;

12. Potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 75 zł. wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji Kandydatów).

WIĘCEJ NA STRONIE WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PELPLINIE -KLIKNIJ

Możliwość komentowania została wyłączona.