Pogrzeb

Uwaga! Pogrzeb nie należy do 7 sakramentów świętych umieszczamy go tutaj jedynie ze względu na wielką wagę tego obrzędu.

Czym jest pogrzeb?
–  Pogrzeb jest to ogół obrzędów towarzyszących grzebaniu zmarłego.

Czy pogrzeb należy do sakramentów?
– Nie. Pogrzeb należy do SAKRAMENTALIÓW czyli czynności o charakterze religijnym zbliżone w swym znaczeniu do sakramentów, którymi Kościół posługuje się do osiągnięcia określonych skutków natury duchowej itp.

Komu należy się pogrzeb katolicki?
–  Pogrzeb katolicki przynależy się osobie wierzącej i praktykującej, korzystającej z sakramentów świętych.

Jakich dokumentów potrzeba do udzielenia pogrzebu?
– Zamawiający pogrzeb katolicki przynoszą z sobą akt zgonu oraz dokument namaszczenia chorych, jeżeli taki został wydany.

Możliwość komentowania została wyłączona.