Chrzest

Czym jest chrzest święty?
Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

Chrzest

Kiedy można udzielić chrztu św.?
Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w każdą pierwszą sobotę miesiąca, natomiast nauki wygłaszane są w poprzedzający piątek.

Do sakramentu chrztu świętego potrzebne są następujące dokumenty:
– akt urodzenia dziecka,
– zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący,

(KKK 1213)

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” 

Możliwość komentowania została wyłączona.