Regulamin na konkurs szopki bożonarodzeniowej.

REGULAMIN

 Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Organizator:  Parafia p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach

 1. Postanowienia ogólne
 1. Celem konkursu jest:
 2. Przywrócenie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 3. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 4. Integracja członków rodziny i twórcze zaangażowanie w realizację projektu.
 1. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie  przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej.

3. Zasady przygotowania prac

1.Szopki  muszą  być  wykonane własnoręcznie.

2.Do ich konstruowania można używać  dowolnych  materiałów.

3.Przy pracach nad szopką można stosować dowolna technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki.

            4.Konstrukcja szopki powinna być stabilna, a podstawa nie może przekraczać wymiarów 45 cm x 60 cm .

5.Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.

     6. Każdą szopkę należy zaopatrzyć w przyklejoną  metryczkę zawierającą: nazwisko, imiona członków rodziny, miejscowość, parafię i nr. tel. kontaktowego.

z

 1. Warunki konkursu

1.Konkurs  skierowany   jest  do  wszystkich z parafii Chrystusa Króla w Kołczygłowach jak  i z okolic.

2.Prace oceniane będą w  kategorii „szopka rodzinna”.

3.Szopki należy dostarczyć do Salki Jana Pawła II przy parafii Chrystusa Króla  w Kołczygłowach, ul. Słupska 16 do dnia 17.12.2023 r.

4. Każda rodzina  może dostarczyć tylko jedną pracę.

 1. Ocena i nagrody

1. Prace zostaną sfotografowane i wstawione na Facebooka parafii  Chrystusa Króla w Kołczygłowy, po czym będę oceniane przez odwiedzających stronę przez wstawiane „lajków” – polubień.  Szopki, które otrzymają najwięcej polubień, otrzymają I, II i III miejsce. Głosowanie potrwa od 24.12.2023 r. do 5.01.2024 r.

2. Nagrody mają formę pieniężną:

I miejsce – 500 zł,

II miejsce – 400 zł,

III miejsce – 300 zł.

Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 6.01.2024  roku po Mszy Świętej o godz. 11.45 po zakończonym Orszaku Trzech Króli. Wszyscy uczestnicy w tym dniu przynoszą ponownie swoje szopki do salki Jana Pawła II przy parafii Chrystusa Króla w Kołczygłowach, ul. Słupska 16.

 1. Postanowienia końcowe
 2. Prace  zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w  Salce Jana Pawła II przy Parafii w Kołczygłowach dnia 6.01.2024 r. Po czym prace zostaną zwrócone uczestnikom.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu.

  Informacja dotycząca zbierania danych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Chrystusa Króla w Kołczygłowach.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie plastycznym  „Szopka Bożonarodzeniowa”  na podstawie art. 6 ust 1 lit. f.

3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Utrwalenie  i korzystanie z wizerunku 

Organizator informuje, że przebieg konkursu może być utrwalany w formie fotografii i nagrań wideo. Udział w konkursie jest równoznaczny  z wyrażeniem zgody  na:

– utrwalanie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii i nagrań wideo,

–  nieodpłatne  korzystanie przez  organizatora  z wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego w związku z udziałem w konkursie, do celów dokumentowania i promowania działalności Organizatora, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku uczestnika konkursu w formie fotografii lub nagrań wideo na stronach internetowych, na plakatach, w prasie, wystawach dotyczących organizatora.

– nieodpłatne wykorzystanie wykonanych prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Organizatora.

Możliwość komentowania została wyłączona.