Segregacja śmieci – opłaty

Urząd Gminy w Kołczygłowach informacje, że z dniem 1 listopada ulegną zmianie wysokości oraz metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły w urzędzie gminy. Zmiana wysokości oraz metody opłaty za gospodarowanie odpadamiWójt Gminy Kołczygłowy zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2020 roku Rada Gminy Kołczygłowy podjęła uchwałę nr XVII/170/2020 „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty”, zgodnie z którą od 1 listopada 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wyniosą:21 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;18 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka obniżona dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości notorycznie nie wypełnia obowiązku segregowania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej będzie wynosić 84 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zmiana metody naliczania opłaty wymaga złożenia deklaracji na nowym druku. Druk ten jest dostępny u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach, można go również pobrać na stronie internetowej www.kolczyglowy.pl pod zakładką dla mieszkańców/gospodarka odpadami/deklaracja o wysokości opłaty. Prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji do dnia 23 października 2020 r., przekazując deklarację sołtysom, wysyłając pocztą na adres: Urząd Gminy w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy lub składając osobiście w Urzędzie Gminy. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Możliwość komentowania została wyłączona.