Uwaga konkurs dla rodzin i nie tylko.

Regulamin

Regulamin Parafialnego konkursu:

„Śpiewanie rodzinne kolęd i pastorałek”

  1. Organizator

Organizatorem Rodzinnego konkursu kolęd i pastorałek jest Parafia pw. Chrystusa Króla

w Kołczygłowach.

  • Cel Konkursu

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania, upowszechnianie kolęd

i pastorałek, integracja parafialna i rodzinna.

  • Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie nagrania kolędy w formie filmu do dnia 20.12.2020

przez Messenger do ks. Proboszcza Pawła Młyńskiego

Wraz z filmem należy przesłać tytuł kolędy, imiona i nazwiska członków rodziny, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu.

  • Etapy konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów;

I etap – nagranie filmiku z wykonaniem kolędy przez członków rodziny – przesłanie do dnia 20.12.2020

II etap – przesłuchanie nagrań przez jury – 21.12.2020

III etap – umieszczenie zwycięskich nagrań na Facebooku parafialnym i przyznanie nagród – 22.12.2020

  • Wymogi techniczne oraz przebieg konkursu

1. Uczestnicy wykonują rodzinnie i nagrywają w formie filmu jedną polską kolędę lub pastorałkę.

2. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę;

– wybór kolędy, pastorałki

– poprawnego wykonania

– zaangażowanie wszystkich osób śpiewających

– atrybuty, symbole, strój, wystrój, tło, itp. symbolizujące Boże Narodzenie

– ogólne wrażenie artystyczne

3. Dopuszcza się akompaniament na keyboardzie, gitarze, flecie i innych instrumentach,

podkład muzyczny MP3 lub śpiew a cappella (sam śpiew).

  • Postanowienia końcowe

1. Jury powołuje organizator.

2. Przewiduje się nagrody

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swojego filmu na Facebooku parafialnym oraz do przetwarzania danych osobowych do celów konkursowych i umieszczenia ich na stronie parafialnej parafii oraz Facebooku parafialnym.

4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

5. W sprawach dotyczących konkursu informacji udziela:

 Ks. Proboszcz Paweł Młyński – tel. 59 821 34 19

Możliwość komentowania została wyłączona.