Życzenia księży dla wszystkich szukających Boga Żywego.

„Jezus Chrystus naprawdę powstał z martwych. To Jego Ojciec wskrzesił. Ojciec również na Jego podobieństwo i nas wierzących w Niego, wskrzesi w Jezusie Chrystusie, poza którym nie ma dla nas prawdziwego życia.”  Św. Ignacy Antiocheński „ List do Kościoła w Tralleis   

Łącząc się w radości przeżywania tajemnic paschalnych w imieniu Nas duszpasterzy składamy Wam drodzy parafianie i goście oraz wszystkim życzliwym naszej parafii i przyjaciołom, wszelkiego błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego!  

Niech Ten, Który zwyciężył śmierć, pomaga nam wychodzić z naszych grobów, niech poranek Zmartwychwstania rozprasza nasze ciemności, niech serce wypełnia Boży pokój, którego świat dać nie może.

Wasi księża: ks. Paweł Młyński – proboszcz i ks. Kazimierz Mazurowski.

Możliwość komentowania została wyłączona.