Pogrzeb

Uwaga! Pogrzeb nie należy do 7 sakramentów świętych umieszczamy go tutaj jedynie ze względu na wielką wagę tego obrzędu. Czym jest pogrzeb?-  Pogrzeb jest to ogół obrzędów towarzyszących grzebaniu zmarłego. Czy pogrzeb należy do sakramentów?- ...

Kapłaństwo

Kandydaci do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, winni zgłosić się w odpowiednim terminie na rozmowę kwalifikacyjną i złożyć w Rektoracie Seminarium stosowne dokumenty: 1. Podanie o przyjęcie, skierowane do JE Ks. Biskupa Wiesława Śmigla, Admi ...

Małżeństwo

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia sakramentu małżeństwa?Do zawarcia sakramentu małżeństwa młodzi ludzie potrzebują następujących dokumentów: akt urodzeniaświadectwo przyjęcia sakramentu chrztu świętego oraz sakramentubierzmowaniazaświadczenie ...

Namaszczenie chorych

Sakramentu namaszczenia chorych udziela w naszej parafii ksiądz proboszcz w odpowiednio wcześniej ustalonym terminie lub na wezwanie. Kto powinien przyjąć sakrament namaszczenia chorych?Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym ...

Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania Kiedy udzielany jest sakrament pokuty, w naszej parafii? Sakrament pokuty udzielany jest w naszej parafii codziennie 15 minut przed każdą mszą świętą, oraz w każdy I-wszy piątek miesiąca.Godziny spowiedzi świętych po ...

Eucharystia

Eucharystia Jak przygotować się do przyjęcia po raz pierwszy komunii świętej?Do I komunii świętej (dzieci) systematycznie przygotowują się poprzez: uczęszczanie na katechezę szkolną, próby uroczystej mszy św., uczestniczenie we mszy św., znajomośc ...

Bierzmowanie

Do czego zobowiązany jest kandydat do bierzmowania?Do przyjęcia sakramentu Bierzmowania kandydat zobowiązany jest:- realizować przygotowany materiał.- uczestniczyć w spotkaniach, mszy świętej, spowiedzi sakramentalnej oraz pomyślnie zdać egzamin wiedzy r ...

Chrzest

Czym jest chrzest święty?Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i o ...

sakramenty

Sakramenty święte

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK): 1131 Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, ...