Ogłoszenia parafialne 22.03. 2020. A. D.

 1. Zwracamy się z prośbą o częstsze wchodzenie na stronę parafii, aby być na bieżąco z informacją.
 2. Trwamy od Środy Popielcowej w czasie pokuty i nawrócenia oraz okazywaniu sobie większej życzliwości poprzez jałmużnę postną. Odpowiadając na prośbę księdza Biskupa Ryszarda Kasynę zaraz po ogłoszeniach parafialnych przed błogosławieństwem będziemy się modlić śpiewając suplikacje o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Oraz zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 15.30 w niedzielę i każdy piątek do uczestnictwa w Drogach Krzyżowych w Kołczygłowach o godz.17.30, a w Łubnie o godz.16.30 w łączności z Mszą św. Uczestnictwo w tych nabożeństwach jest połączone z odpustem zupełnym.
 3. W zawiązku z wyjątkową sytuacją Episkopat Polski zachęca do łączność duchowej w niedzielę i przyjmowania Komunii świętej w sposób duchowy. Jest zwiększona ilość godzin Mszy świętych w telewizji jak i w rozgłośniach radiowych. W takiej sytuacji w kościele na nabożeństwach może być 50 osób.
 4. W naszym kościele parafialnym w obecnej sytuacji nie sprawujemy Mszy św. koncelebrowanych, aby móc umożliwić większej grupie udział we Mszy świętej w tygodniu. I tym samym dajemy możliwość uczestniczenia w Eucharystii.
 5. Istnieje możliwość korzystania z sakramentu spowiedzi świętej przed Mszami, jesteśmy w odpowiedni sposób do tego przygotowani. Po każdej spowiedzi następuje dezynfekcja konfesjonału.  
 6. Rycerze Kolumba działający na terenie naszej parafii wyrażają chęć pomocy tym wszystkim osobą, które są samotne lub starsze i nie mogą w obecnej sytuacji zrobić sobie samemu zakupów. Proszę o zgłaszanie się telefoniczne do biura parafialnego tel. 59 821 34 19. Bardzo prosimy o potraktowanie tej pomocy bardzo poważnie, a jeżeli ktoś są osoby, które nie należą do Rycerzy i też chcą się włączyć w niesienie pomocy również prosimy o kontakt telefoniczny.
 7. Informacja dotycząca pogrzebu. Trumny nie będą w tej obecnej sytuacji wprowadzane do kościoła, a Msza święta tylko dla najbliższej rodziny, aby nie przekroczyć 50 uczestników.
 8. Każdego dnia zachęcamy do łączności na modlitwie różańcowej w intencji przebłagalnej i oddalenie od nas epidemii, o godz.20.30. Różaniec będziemy odmawiali w naszych domach. Zachęcam, aby łączyły się w tej intencji całe nasze rodziny. My księża będziemy odmawiali różaniec w kościele.
 9. Ekstremalna Droga Krzyżowa, która miła mieć miejsce na terenie naszej parafii w dniu 3 kwietnia na obecną chwilę JEST OWOŁANA.
 10. Ogłoszenie świeckie: Wójt Gminy Kołczygłowy prosi o częstsze zwrócenie uwagi na informacje podawane na stronie Gminy Kołczygłowy.
 11. Z naszej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Justynę Bogusz. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 10.00 w Kołczygłowach. Dobry Jezu, a nasz Panie….

Możliwość komentowania została wyłączona.