caritas

Caritas

W naszej parafii działa zarówno Szkolne Koło Caritas jak i Parafialny Zespół Caritas, które są kościelnymi organizacjami charytatywnymi włączającymi się w dzieła proponowane przez Caritas Polska i Caritas Diecezji Pelplińskiej.

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego. Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz w oparciu o postanowienia własnego statutu.

Polecana strona: http://pelplin.caritas.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.