kadzidlo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministranci są członkami Liturgicznej Służby Ołtarza. Jak sama nazwa wskazuje – wykonują więc służbę przy ołtarzu, przy sprawowaniu Eucharystii i innych sakramentów czy nabożeństw.

Zadaniem ministranta jest uczynienie liturgii sprawniejszą i przede wszystkim piękniejszą, bardziej uporządkowaną. Zadaniem ministrantów jest także odciążenie celebransa z czynności, które nie są dla niego zastrzeżone (wykonywanie psalmów, czytań, czy np. rozkładanie bielizny kielichowej podczas przygotowania darów).

Kto może zostać ministrantem?

Każdy chłopiec, który przystąpił do I Komunii Świętej lub jest w trakcie bezpośredniego przygotowania do niej. Po zapisaniu się do grona ministrantów, kandydat przechodzi przez co najmniej 6 miesięczny okres próby po którym otrzymuje kołnierz ministrancki.

Obecnie grono ministrantów liczy kilkanaście osób. Zbiórki odbywają się od września do czerwca raz w tygodniu. Ponadto, ministranci mają obowiązek dwóch dyżurów w tygodniu (1 raz w dzień powszedni, 1 raz na jednej z mszy niedzielnych).

Zasady ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Możliwość komentowania została wyłączona.